VAD VI TROR PÅ

VAD VI TROR PÅ

 

"Vi tror på allas lika värde och likhet inför lagen. Vi tror på principen om att samhället bäst byggs på lagar - rättsstatliga principer - för att möjliggöra förutsebarhet och hållbarhet för alla företagare."

VÅR MISSION ÄR ATT

  • Juridisk rådgivning ska vara tillgänglig för alla företagare. 
  • Företagandet ska bli mer hållbart genom att STHLM Legal hjälper till att undvika rättsförluster (tvister m.m.) och erbjuder kunskap om vilka möjligheter till vinster och kostnadssparande som finns inom juridikens värld. 
  • Företag med stolthet ska kunna hänvisa till STHLM Legal som samarbetspartner. Vårt arbete är enkelt, roligt, modernt, transparent, flexibelt och kostnadseffektivt samtidigt som det levereras högkvalitativ juridisk rådgivning vilket hjälper er bygga hållbara och rättssäkra företag.

YOUR CORPORATE PARTNER IN LAW AND LITIGATION

VÅRA LEDORD ÄR HÅLLBARHET OCH RÄTTVISA

 Det är väldigt viktigt för STHLM Legal att bidra till ett mer hållbart och rättvist samhälle, Vi gör detta dels i vår rådgivning men även internt och genom pro bono verksamhet. En del i pro bono arbetet har varit att ge affärsjuridisk rådgivning till Rättviseförmedlingen. Vi har även börjat klimatkompensera för hela vår verksamhet genom VI-skogen och slutligen så bidrar vi årligen till Musikhjälpen. Men framförallt vill vi bidra genom att vår rådgivning är hållbar, affärsmässig och rättvis. 

ETIK OCH MORAL

 

Vi anser att etiska riktlinjer är viktiga i allt hållbart företagande men särskilt i advokatverksamhet. Att anlita en advokat innebär en säkerhet i att de advokatetiska reglerna med kärnvärden om lojalitet, oberoende och konfidentialitet uppfylls. Av de vägledande reglerna om god advokatsed följer även att en advokat inte får lämna råd i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 

 

De grundläggande etiska reglerna för Sveriges advokater finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Information om de vägledande reglerna hittar du här

 

 

 

Advokatfirman STHLM Legal AB I reg.nr 556686-3345

Västra Trädgårdsgatan 15 I 111 53 Stockholm I Telefon: +46 70 733 19 02

E-post: info@sthlmlegal.se Webbsida: www.sthlmlegal.se

 

© Advokatfirman STHLM Legal AB