VILKA VI ÄR

VILKA VI ÄR


"STHLM Legal har tillsammans med flertalet andra advokater kontor på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Viktigt för STHLM Legal är att alla advokater på kontoret delar samma kärnvärden kring hållbarhet och rättvisa."

Katarina Jansson

Advokat


katarina.jansson@sthlmlegal.se

+46 (0)70-733 19 02


YOUR CORPORATE PARTNER IN LAW AND LITIGATION

SPECIALISTKUNSKAPER

Katarina Jansson har omfattande erfarenhet och mycket goda resultat som ombud i kommersiella tvister. Tvisterna omfattar ett stort antal juridiska områden som t.ex. avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, skadestånd, immaterialrätt, entreprenadrätt, hyresrätt, offentlig upphandling och M&A. Katarina Jansson hanterar därmed tvister inom många områden och branscher såsom bank, finans, IT, entreprenad och media.

 


PROFESSIONELL ERFARENHET

Katarina Janssons erfarenhet omfattar mer än ett decennium av arbete som ombud och rådgivare avseende kommersiella tvister varav ett flertal år inom finansbranchen. Under denna tid har Katarina erhållit bred affärsmässig erfarenhet med fokus på förhandlingar, tvistlösning och avtalsgranskning. Katarina Jansson har varit ombud för såväl svenska, utländska och multinationella företag och organisationer.

  • Advokatfirman STHLM Legal AB, 2011--
  • Göta hovrätt, Adjungerad ledamot, 2017-2018
  • Flood Advokatbyrå, 2007-2010
  • Aktiv Kapital AB, 2000-2006

 

TIDIGARE ÄRENDEN I URVAL

  • Ombud för en holländskt gasteknikföretag med tvist i Svergie gällande hävning av leverensavtal.
  • Ombud för ett svenskt konsultbolag i skiljeförfarande (SCC) angående felaktig hävning av konsultavtal.
  • Ombud för ett multinationellt finansföretag avseende deras tvister i Sverige avseende faktoring och köp av fakturor samt upprättande och granskning av avtal.
  • Ombud för ett svenskt finansföretag med krav på kommissionsersättning avseende arbete utfört i Australien.

 

 PRESENTATIONER/PUBLIKATIONER

"Bolagsrätt" - Allt om juridik, Trygghetspaketet, BG Play, 2017.

“Women as state representatives in Sweden” ESIL – European Society of International Law conference i Wien 2014

“Hur du undviker en tvist” – Affärskvinnor på Stockholms handelskammare 2013

“Varför anlita advokat?” – Affärskvinnor på Stockholms handelskammare 2009

“Harvardmodell i förhandlingsteknik” – Arndt’s affärsnätverks konferens i Stockholm, Rival 2008


MEDLEMSSKAP

Medlem i Sveriges advokatsamfund

Medlem i ICCA – International Council for Commercial Arbitration

Medlem i SAA – Swedish Arbitration Association

Medlem i SWAN – Swedish Women in Arbitration Network

Medlem i Legally lady 


UTBILDNING

Uppsala Universitet 

United States International University 

International Legal English Certificate

 

Advokatfirman STHLM Legal AB I reg.nr 556686-3345

Västra Trädgårdsgatan 15 I 111 53 Stockholm I Telefon: +46 70 733 19 02

E-post: info@sthlmlegal.se Webbsida: www.sthlmlegal.se

 

© Advokatfirman STHLM Legal AB