HEM

YOUR CORPORATE PARTNER IN LAW AND LITIGATION

VILKA VI ÄR

 

Advokat Katarina Jansson drev under åren 2015-2020 Advokatfirman STHLM Legal AB. År 2021 avvecklades advokatverksamheten då advokat Katarina Jansson  anslöt till FRONT Advokater - www.front.law.


Tillsammans med FRONT Advokater - Sveriges bästa advokatbyrå med fokus på hållbarhet och samhällsutveckling - vill advokat Katarina Jansson förbättra leveransen av högkvalitativ juridisk rådgivning med empati och rättvisa i fokus.

VAD VI TROR PÅ

 

Vi tror på hållbarhet och rättvisa. Vi tror på allas lika värde. Vi tror på principen att samhället bäst byggs på lagar - rättstatliga principer - för att möjliggöra förutse-barhet och hållbarhet för alla företagre. Vi tror att alla människor och företag är lika inför lagen och därmed ska behandlas på ett rättvist och rättsäkert sätt. Med denna utgångspunkt kan vi ge er och ert företag de bästa juridiska råden.

 

  • Vi tror på tillgänglighet av juridisk rådgivning för alla företagare.
  • Vi tror på hållbarhet genom att juridisk kompetens tillförs flera företag.
  • Vi tror på rättvisa genom att juridisk kompetens tillförs fler företag.
  • Vi tror på klimatkompensation som ett sätt att minska vår klimatpåverkan.

VAD VI GÖR

 

För att driva ett hållbart företag krävs att de centrala avtalen och arbetsprocesserna är tydliga och i enlighet med lag ("juridisk hållbarhet"). Utan juridiskt hållbarhet utsätter du dig som företagare för stora risker och potentiella förluster. Vi hjälper er gärna med en juridisk hållbarhetsgenomgång för att minska er riskexponering. 


STHLM Legal har stor erfarenhet och mycket goda resultat som ombud inom såväl kommersiella som andra civilrättliga tvister. Erfarenheten inom tvistlösning avser avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt, entreprenadrätt, hyresrätt och offentlig upphandling. Enligt nedan omfattar erfarenheten även uppdrag inom ekonomisk familjerätt och internationell privaträtt. Vi hjälper också gärna till med förhandlingar och avtalsgranskningar inom samma områden. 

AVTALSRÄTT

Centralt för samtliga företag är att kund- och leverantörsavtal är tydliga och uppdaterade enligt lag och gällande överenskommelser. STHLM Legal hjälper er att på ett enkelt och tydligt sätt att upprätta, omarbeta eller granska era avtal. 

Läs mer


TVISTLÖSNING

En tvist kan lösas på många olika sätt. För ett hållbart företagande krävs att tvisten ses som en affärshändelse där vinster vägs mot kostnader. STHLM Legal hjälper er att på ett hållbart och affärsmässigt sätt analysera och hantera alla typer av civilrättsliga tvister. 

Läs mer

KÖPRÄTT

Det finns många regler kring köp beroende på vem du säljer till och beroende på vilket land/region du säljer till. STHLM Legal hjälper er att hantera köp-rättsliga relationer på det för er mest hållbara sättet. 

Läs mer

 

 


BOLAGSRÄTT

Att ha koll på regler kring bolag, ägande och ansvarsfördelning kan vara avgörande för att ett företag och dess ägare ska undvika tvister och rättsförluster. STHLM Legal hjälper er med både proaktivt arbete och hantering av tvister gällande bolagsrättsliga frågor.  

Läs mer

INTERNATIONELL PRIVATRÄTT

I den globala värld vi lever i är det viktigt att känna till hur regler om internationell privaträtt påverkar er. STHLM Legal hjälper er med kunskap om tillämplig lag, domstolars behörighet och verkställighet av domar rörande t.ex. arv, testamente och bodelning.

Läs mer

 

 

EKONOMISK FAMILJERÄTT

Det är många ekonomiska frågor att hantera vid dödsfall och skilsmässa. I likhet med vid andra tvister behöver analys och hantering ske på ett rättvist/affärsmässigt och hållbart sätt. STHLM Legal hjälper till med förhandlingar och tvister rörande dessa frågor.

Läs mer

VAR VI FINNS

 

STHLM Legal's tidigare advokat Katarina Jansson anslöt januari 2021 till FRONT Advokater. FRONT Advokater har kontor på flera platser i Sverige och använder sig även av tekniska lösningar för att göra juridisk rådgivning tillgänglig för företagare på det sätt som är bäst för er. 

 

  • Adress Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53  STOCKHOLM.
  • E-post info@sthlmlegal.se.
  • Telefon +46 (0)70-733 19 02.

YOUR CORPORATE PARTNER IN LAW AND LITIGATION

 

STHLM Legal AB I reg.nr 556686-3345

E-post: info@sthlmlegal.se

 

© STHLM Legal AB